หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล
วัดห้วยลำใย
นมัสการหลวงปู้เช้า
เพื่อเป็นสิริมงคล
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยในตำบลอย่างทั่วถึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองสร้อยทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านใหม่สามัคคี
1
2
3
 
 
  
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2558
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำทางการเกษตร และเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 
สนับสนุนแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน
 
ส่งเสริมการสาธารณสุข สร้างสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ส่งเสริมศาสนา การกีฬา และธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมโดยการเสริมสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม ครอบครัว ให้อบอุ่น เอื้ออาทรและช่วยเหลือกัน
 
สนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 
 
สายตรงนายก
โทร : 091-032-8343
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10