หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพิกุล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล
วัดห้วยลำใย
นมัสการหลวงปู้เช้า
เพื่อเป็นสิริมงคล
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยในตำบลอย่างทั่วถึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองสร้อยทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านใหม่สามัคคี
1
2
3
 
 
 
 

การบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
   
การส่งเสริมคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
   
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
   
การส่งเสริมกลุ่มและกองทุนทางเศรษฐกิจ
   
การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
   
การพัฒนาระบบขนส่งและการกระจายสินค้า
 
 
 

การส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากจนอย่างเหมาะสม และทั่วถึง
   
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
   
การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   
ส่งเสริมหน่วยงานสถานศึกษาให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
   
การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์
   
การส่งเสริมให้ประชาชนมีจริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีคุณธรรม นำความรู้ ก่อให้เกิดความผาสุก และอยู่ ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
   
การเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
 
 
 

การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
   
การส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
 
 

สนับสนุนครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชนมีการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
   
ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
 
 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
   
การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
 
 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อย
   
การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
   
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 
 
สายตรงนายก
โทร : 091-032-8343
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10