หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล
วัดห้วยลำใย
นมัสการหลวงปู้เช้า
เพื่อเป็นสิริมงคล
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยในตำบลอย่างทั่วถึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองสร้อยทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านใหม่สามัคคี
1
2
3
 
 
 


นางสาวกัณฑุ์ฐิษา ซ่าอิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 09-6693-9824


นางกุลยา ประภารัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 08-1038-0382
 
 


นายวิทยา ศักดี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 06-2607-6111


นางจุฑารัตน์ จิ๋วมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 08-6204-7199


นายณรงค์เดช อินทรแพทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 09-4505-1943


นายเอกวิทย์ ศรียานุวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 09-6334-9908


- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นายอัศนัย อ่อนเกิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 08-1948-2499


ว่าที่ร้อยตรีอิสเรศ ถนอมนิ่ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 08-9567-1040
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 091-032-8343
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10