หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวกัณฑุ์ฐิษา ซ่าอิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพิกุล


นางกุลยา ประภารัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพิกุล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวิทยา ศักดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอัญตรา ไม้ตะเภา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอิทธิพล เอี่ยมโหมด
ผู้อำนวยการกองช่าง