หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางกุลยา ประภารัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองพิกุล
โทร : 081 038 0382
นางกุลยา ประภารัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 08-1038-0382
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวอัญตรา ไม้ตะเภา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09-3134-5786
นางสาวอัญตรา ไม้ตะเภา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 09-3134-5786
นายอิทธิพล เอี่ยมโหมด
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 09-3254-1946