หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล
วัดห้วยลำใย
นมัสการหลวงปู้เช้า
เพื่อเป็นสิริมงคล
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยในตำบลอย่างทั่วถึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองสร้อยทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านใหม่สามัคคี
1
2
3
 
 
   
ความเป็นอยู่ของประชากรจะอาศัยอยู่รวมกันตามลักษณะของสังคมไทยสมัยก่อน อยู่อย่างเรียบง่าย รักความสงบ จะมีบางส่วนเริ่มแยกครอบครัวและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัยปัจจุบัน การจัดการในครัวเรือนขึ้นอยู่กับผู้นำครอบครัวเป็นหลัก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
   
ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เช่น การบวชนาคหมู่ การแต่งงาน งานศพ และประเพณี ตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานประเพณีสลากภัต สงกรานต์ การทำบุญสารทต่าง ๆ และพิธีสำคัญทางศาสนา
 
 
   

วัด จำนวน 3 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
   

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
(หมู่ที่ 3,11)
จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
    จำนวน 1 ศูนย์
 
   
ในเขตตำบลหนองพิกุล มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสร้อยทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
   

ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 106 คน
 
 
สายตรงนายก
โทร : 091-032-8343
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10