หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563) [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 87  
 
  (1)     2      3