หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 13/2563 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 12/2563 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 10/2563 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2563 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 7/2563 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)