หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แฃละการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนภารกิจในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (โครงการต่อเนื่องจากโครงการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 13.33 น. โดย คุณ วิทยา ศักดี

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player