หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล
วัดห้วยลำใย
นมัสการหลวงปู้เช้า
เพื่อเป็นสิริมงคล
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยในตำบลอย่างทั่วถึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองสร้อยทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านใหม่สามัคคี
1
2
3
 
 

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นว 0023.1/ว1121 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยล่ะของจำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-LARNING)  [ 4 ธ.ค. 2563 ]   
นว 0023.1/ว26287 ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ปี 2564  [ 4 ธ.ค. 2563 ]   
นว 0023.4/26296 การเผยเเผร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 4 ธ.ค. 2563 ]   
นว 0023.4/ว 26307 ข้อหารือการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  [ 4 ธ.ค. 2563 ]   
นว 0023.5/ว 534 เเนวทางเเละวิธีปฏิบัติในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  [ 4 ธ.ค. 2563 ]   
นว 0023.3/26303 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ธ.ค. 2563 ]   
นว 0023.5/ว 26314 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)  [ 4 ธ.ค. 2563 ]   
นว 0023.3/ว 26313 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่เเก้ไขเพิ่มเติม  [ 4 ธ.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,452
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-892-091
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10