หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อดรัม, หมึก Xerox 3060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้อหมึก Xerox 7120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ อาคาร ศพด. อบต.หนองพิกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอถังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองพิกุล (กลุ่มบ้านนางสาวลัดดา พันทะท้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอถังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองพิกุล (กลุ่มบ้านนายวรรณชัน นรกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ตำบลหนองพิกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 (เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนมีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]

  (1)  
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player